Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 344-ЕП
София, 12 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЗАЕДНО ЗА КЪКРИНА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-71 от 12.05.2014 г. от сдружение „ЗАЕДНО ЗА КЪКРИНА", представлявано от Мариана Дичкова Тотева, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 08.05.2014 г. по ф.д. № 9/2013 г., издадено от Ловешки окръжен съд; пълномощно от Мариана Дичкова Тотева, представляваща сдружението, в полза на Красимир Стоянов Тотев - представител на сдружение „ЗАЕДНО ЗА КЪКРИНА" за регистрацията му като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ЗАЕДНО ЗА КЪКРИНА" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдател 1 упълномощен представител на сдружение „ЗАЕДНО ЗА КЪКРИНА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Красимир Стоянов Тотев

 

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения