Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3430-НР
София, 26 август 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в хронограмата за националния референдум на 6 ноември 2016 г., приета с Решение № 3397-НР от 17 август 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправки на технически грешки в хронограмата за националния референдум на 6 ноември 2016 г., приета с Решение № 3397-НР от 17 август 2016 г. на ЦИК, както следва:

- в т. 85 се заличава текстът „(за всеки вид избор)“;

- в т. 90 думите „общинските администрации“ се заменят с думите „областните администрации“ и в графа „Основание от…“ вместо „чл. 87, ал. 1, т. 33 от ИК“ да се чете „чл. 72, ал. 1, т. 27 от ИК“;

- в т. 87, в графа „Основание от…“ вместо „чл. 457, ал. 1 и ал. 2 от ИК“ да се чете „чл. 296, ал. 1 и 2 от ИК“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3397-НР/

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения