Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3430-НР
София, 26 август 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в хронограмата за националния референдум на 6 ноември 2016 г., приета с Решение № 3397-НР от 17 август 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправки на технически грешки в хронограмата за националния референдум на 6 ноември 2016 г., приета с Решение № 3397-НР от 17 август 2016 г. на ЦИК, както следва:

- в т. 85 се заличава текстът „(за всеки вид избор)“;

- в т. 90 думите „общинските администрации“ се заменят с думите „областните администрации“ и в графа „Основание от…“ вместо „чл. 87, ал. 1, т. 33 от ИК“ да се чете „чл. 72, ал. 1, т. 27 от ИК“;

- в т. 87, в графа „Основание от…“ вместо „чл. 457, ал. 1 и ал. 2 от ИК“ да се чете „чл. 296, ал. 1 и 2 от ИК“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3397-НР/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения