Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3430-НР
София, 26 август 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в хронограмата за националния референдум на 6 ноември 2016 г., приета с Решение № 3397-НР от 17 август 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправки на технически грешки в хронограмата за националния референдум на 6 ноември 2016 г., приета с Решение № 3397-НР от 17 август 2016 г. на ЦИК, както следва:

- в т. 85 се заличава текстът „(за всеки вид избор)“;

- в т. 90 думите „общинските администрации“ се заменят с думите „областните администрации“ и в графа „Основание от…“ вместо „чл. 87, ал. 1, т. 33 от ИК“ да се чете „чл. 72, ал. 1, т. 27 от ИК“;

- в т. 87, в графа „Основание от…“ вместо „чл. 457, ал. 1 и ал. 2 от ИК“ да се чете „чл. 296, ал. 1 и 2 от ИК“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3397-НР/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения