Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3426-МИ
София, 26 август 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „АТАКА“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Владо Тричков, община Своге, Софийска област, за кмет на кметство Свидня, община Своге, Софийска област, за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали; за кмет на кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали, и за кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Постъпило е заявление от партия „АТАКА“, подписано от председателя и представляващ партията Волен Николов Сидеров, подадено чрез пълномощника Рени Димитрова Асенова, заведено под № 22 на 26 август 2016 г. в регистъра на партиите, за участие в частичните избори на 2 октомври 2016 г. за кмет на кметство Владо Тричков, община Своге, Софийска област, насрочен с Указ № 271 от 02.08.2016 г. на президента на републиката, за кмет на кметство Свидня, община Своге, Софийска област, насрочен с Указ № 271 от 02.08.2016 г. на президента на републиката, за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали, насрочен с Указ № 115 от 26.04.2016 г. на президента на републиката, за кмет на кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали, насрочен с Указ № 169 от 06.06.2016 г.на президента на републиката, и за кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали, насрочен с Указ № 170 от 06.06.2016 г. на президента на републиката. .

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: партия АТАКА.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.08.2016 г. от СГС – ТО, VІ-5 състав, по ф.д. № 7062/2005 г.; копие на удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1202 от 17.08.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г. и копие на пълномощно от 17.08.2016 г. в полза на Рени Димитрова Асенова.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 2004-МИ от 08.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия „АТАКА“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Владо Тричков, община Своге, Софийска област, за кмет на кметство Свидня, община Своге, Софийска област, за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали; за кмет на кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали; и за кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „АТАКА“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Владо Тричков, община Своге, Софийска област, за кмет на кметство Свидня, община Своге, Софийска област, за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали; за кмет на кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали; и за кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е партия АТАКА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • № 1019-НС / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения