Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 342-ЕП
София, 12 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-68 от 10.04.2014 г. от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", представлявано от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС на сдружението, регистрирано с Решение на ЦИК № 241-ЕП, април 2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 .

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 460 (четиристотин и шестдесет) лица - представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 460 упълномощени представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Цветослава Йовкова Атанасова
2. Петко Николаев Георгиев
3. Георги Пламенов Костадинов
4. Добромир Валентинов Василев
5. Георги Маринов Маринов
6. Искрен Асенов Асенов
7. Румяна Стефанова Люцканова
8. Емилия Стефанова Нацева
9. Младен Красимиров Александров
10. Федя Малинов Кочев
11. Иванка Нейкова Йотова
12. Наталия Димитрова Попова
13. Йото Цветолюбов Йотов
14. Трифон Николов Николов
15. Васил Тодоров Василев
16. Катерина Димитрова Митева
17. Николай Антонов Стойчев
18. Донка Маринова Черковска
19. Нейчо Маринов Кънев
20. Маргарита Христова Илиева
21. Иван Неделчев Иванов
22. Адриана Николова Тенева
23. Драгомир Дечев Дечев
24. Васил Стефанов Самарски
25. Галин Петков Гущеров
26. Данко Спасов Мавров
27. Димитър Райков Илиев
28. Захари Колев Захариев
29. Здравко Първанов Първанов
30. Ивайло Антонов Антонов
31. Генчо Милев Кръстинов
32. Людмила Бориславова Любомирова
33. Мариана Симеонова Георгиева
34. Минчо Георгиев Минчев
35. Моника Божидарова Динева
36. Николай Марков Колев
37. Румяна Стоянова Друмева
38. Рени Генчева Червенкова
39. Спас Ангелов Момов
40. Янка Иванова Найденова
41. Стела Иванова Кехайова
42. Ангел Димитров Попов
43. Пламен Димитров Димитров
44. Александър Димитров Минчев
45. Николай Стефанов Терзиев
46. Николай Танев Тенев
47. Валерий Димитров Попов
48. Продан Генев Бюйлеков
49. Пламен Станимиров Караджов
50. Нина Христова Ишиклиева
51. Валентин Колев Стайков
52. Светлана Василева Иванова
53. Стоян Стефанов Иванов
54. Светла Петкова Билярска
55. Георги Ангелов Ангелов
56. Добри Панев Колев
57. Васил Стойков Георгиев
58. Добринка Господинова Георгиева
59. Минка Русева Кирева
60. Чанита Борисова Динева
61. Миглена Димчева Петрова
62. Александър Каменов Стефанов
63. Мишо Тенев Митев
64. Теньо Мишев Митев
65. Динка Георгиева Ганчева
66. Валери Руменов Бонев
67. Антоанета Димитрова Гикова
68. Генчо Делчев Димов
69. Евелина Иванова Петрова
70. Недялка Никова Тодорова
71. Атанас Ботов Антонов
72. Димитър Делев Димитров
73. Иван Георгиев Рачков
74. Анка Янева Рачкова
75. Галя Малинова Димитрова
76. Христина Делчева Стоева
77. Милена Тонева Димитрова
78. Велика Георгиева Христова
79. Марияна Иванова Танева
80. Желязко Тотев Желязков
81. Велика Иванова Желязкова
82. Таньо Пенев Танев
83. Атанаска Никова Йорданова
84. Лина Костадинова Бояджиева
85. Славка Братанова Ботева
86. Гено Господинов Данев
87. Надка Илиева Ангелова
88. Тодор Янчев Георгиев
89. Иван Начев Йовчев
90. Денка Колева Петрова
91. Бистра Тодорова Нинова
92. Мария Георгиева Николова
93. Христо Димитров Хърсев
94. Юлияна Цветкова Нанева
95. Събка Димитрова Йовчева
96. Мария Василева Хърсева
97. Даниел Ламбрев Димитров
98. Николина Миткова Петева
99. Диляна Тенева Ангелова
100. Николина Иванова Върбанова
101. Пенка Иванова Колева
102. Иван Колев Колев
103. Тотю Атанасов Тотев
104. Тонка Ангелова Кирова
105. Нейчо Русев Делчев
106. Диляна Георгиева Николова
107. Иван Георгиев Иванов
108. Михаил Димитров Иванов
109. Адриан Михайлов Димитров
110. Христо Дянков Султов
111. Бонка Ангелова Митева
112. Мария Иванова Тонева
113. Стойка Петрова Димитрова
114. Димчо Канев Димов
115. Тонка Димитрова Петева
116. Йордан Станков Иванов
117. Ангел Георгиев Георгиев
118. Господин Панчев Господинов
119. Станка Иванова Маркова
120. Славка Кръстева Николова
121. Ванчо Стоянов Костадинов
122. Атанас Иванов Атанасов
123. Жека Иванова Костадинова
124. Господин Маринов Радев
125. Мария Иванова Димитрова
126. Руска Жекова Николова
127. Добри Тодоров Добрев
128. Минка Ангелова Кабакова
129. Ангел Христов Ангелов
130. Хубка Петкова Димитрова
131. Георги Николов Митринджаков
132. Гергана Пламенова Гочева
133. Георги Йорданов Георгиев
134. Валентина Павлова Станчева
135. Недялка Ангелова Цветкова
136. Вълка Вълкова Георгиева
137. Стоян Дончев Йовчев
138. Янчо Ангелов Дилев
139. Тодорка Радомирова Лозева
140. Евгений Добчев Гочев
141. Живка Вълчева Тенева
142. Тончо Михов Тонев
143. Христо Вълев Христозов
144. Костадин Димов Тамахкяров
145. Христо Апостолов Полименов
146. Стефка Костадинова Тамахкярова
147. Мария Иванова Манолова- Чанкова
148. Красимира Иванова Петкова
149. Златка Димитрова Иванова
150. Мирослав Григоров Диков
151. Елена Иванова Сарагьолова
152. Симеон Ламбов Неделчев
153. Юлия Антонова Налбантова
154. Димитър Вълчев Райков
155. Красимир Атанасов Кръстев
156. Георги Димитров Марков
157. Георги Иванов Каракашев
158. Тодор Димов Тодоров
159. Златка Делчева Христова
160. Георги Ангелов Варелов
161. Димитър Вангелов Атанасов
162. Мехмед Реджеб Хасаноглу
163. Тодорка Атанасова Делиева
164. Михаил Янев Янев
165. Илия Николов Такшаров
166. Тонка Петкова Грозданова
167. Асен Ангелов Михайлов
168. Димитър Христов Тунанов
169. Атанас Асенов Сариев
170. Симеон Михайлов Абаджиев
171. Данчо Димитров Данев
172. Мария Тенева Манева
173. Димитър Георгиев Караянев
174. Димитър Илиев Михалев
175. Анче Йорданова Къркеланова
176. Ахмед Ахмедали Адем
177. Пейко Христов Йовов
178. Любомир Иванов Калайджиев
179. Димитър Иванов Кискинов
180. Никола Георгиев Илчев
181. Георги Костов Пехливанов
182. Мария Христова Стамболова
183. Христина Танева Танева
184. Ягода Борисова Ангелова
185. Ванина Пейчева Дръндарова
186. Дафинка Георгиева Чуколова
187. Марийка Кирева Филипова
188. Николай Василев Николов
189. Тодор Захариев Керанов
190. Николина Гогова Сараколева
191. Никола Тодоров Сараколев
192. Маргарита Неделчева Паскова
193. Милена Геориева Пидошева
194. Софка Георгиева Тенева
195. Евгения Христова Христова
196. Георги Тенев Узунов
197. Георги Иванов Юлианов
198. Катя Костадинова Драгова
199. Стоянка Канева Петкова
200. Елена Иванова Димова
201. Станета Иванова Димова
202. Елена Павлова Манолова
203. Атанас Петров Вълчев
204. Павлин Николов Михайлов
205. Пенка Илиева Матева
206. Тодорка Димитрова Тончева
207. Анка Илиева Чолакова
208. Добри Недев Добрев
209. Жечо Гочев Стайков
210. Георги Иванов Христов
211. Ангелина Иванова Христова
212. Теню Стоянов Ленков
213. Георги Атанасов Новаков
214. Стойчо Пеев Гърков
215. Нутие Ахмед Касим
216. Тодор Юриев Атанасов
217. Георги Колев Узунов
218. Лиляна Тодорова Иванова
219. Въчо Енчев Грозев
220. Колю Бялков Димитров
221. Ганчо Тодоров Костов
222. Росица Манолова Димитрова
223. Кольо Генчев Колев
224. Гергана Тодорова Божинова
225. Марияна Петрова Уюрова
226. Веска Панайотова Трендафилова
227. Елена Тодорова Митева
228. Пейка Богданова Господинова
229. Надежда Иванова Янакиева
230. Недялка Краева Георгиева
231. Петър Георгиев Чекичев
232. Елена Стоянова Сюлеменчева
233. Георги Димитров Димитров
234. София Ангелова Сталева
235. Маринка Николова Челебиева
236. Десислава Димитрова Димитрова
237. Маринка Георгиева Колева
238. Мариана Йорданова Димитрова
239. Елена Василева Аргирова
240. Михаил Димов Милев
241. Елена Иванова Манева
242. Димитър Георгиев Митев
243. Костадин Иванов Овчаров
244. Мария Вълчева Кръстева
245. Георги Вангелов Илиев
246. Никола Илиев Динков
247. Атанас Василев Атанасов
248. Златомир Димитров Костадинов
249. Янчо Стефанов Петров
250. Росанка Веткова Ахмакова
251. Вангел Братков Симеонов
252. Атанас Колев Костадинов
253. Мария Николова Парушева
254. Андон Куртев Атанасов
255. Златан Атанасов Златанов
256. Стоян Колев Зафиров
257. Димитър Иванов Колев
258. Елена Милева Господинова
259. София Николова Гачева
260. Мария Динева Дончева
261. Тодор Генев Перозов
262. Христина Събева Владимирова
263. Васил Атанасов Делчев
264. Господин Димитров Мирчев
265. Пенка Христова Демирева
266. Гочо Белчев Тодоров
267. Калинка Добрева Политикова
268. Господин Тенчев Паскалев
269. Стефан Костов Чолаков
270. Димитър Симеонов Димитров
271. Слави Генев Караславов
272. Стойна Янчева Тончева
273. Митко Господинов Петров
274. Живко Атанасов Желязков
275. Недялко Гочев Мазгалов
276. Антон Желев Петров
277. Мария Митева Палазова
278. Иванка Матева Пашова
279. Цветанка Ламбева Добчева
280. Теменуга Жекова Петрова
281. Никола Ангелов Георгиев
282. Михаил Жеков Тодоров
283. Теньо Иванов Колев
284. Дина Гочева Марашева
285. Стефан Василев Ночев
286. Делчо Георгиев Тенев
287. Талю Лозков Налбантов
288. Славчо Иванов Минев
289. Коста Кръстев Иванов
290. Димитрия Николова Тенчева
291. Никола Янков Мандаджиев
292. Сийка Алексиева Романова
293. Асен Веселинов Йорданов
294. Станка Георгиева Благоева
295. Атанас Христов Тенчев
296. Лозан Георгиев Кокалчев
297. Райме Тасим Али
298. Въчо Грозев Въчев
299. Светлана Георгиева Тодева
300. Али Иса Муса
301. Дорка Славчева Налбантова
302. Росица Петева Пандулева
303. Димитър Латунов Димитров
304. Красимир Недялков Романов
305. Петя Филипова Георгиева
306. Иван Георгиев Кьосев
307. Марко Маринов Пасев
308. Станимир Димитров Стайков
309. Данчо Димитров Трифонов
310. Димитър Стоилов Деков
311. Атанас Матев Атанасов
312. Георги Димитров Чаушев
313. Кера Иванова Спирова
314. Гергана Велева Иванова
315. Димитър Христов Иванов
316. Християна Димитрова Иванова
317. Надя Жечева Атанасова
318. Пенка Асенова Стамболова
319. Ивайло Деянов Пандулев
320. Христина Делчева Митева
321. Светла Тодорова Иванова
322. Делка Гочева Илиева
323. Деница Иванова Фотева
324. Радка Атанасова Кузмова
325. Ваня Руменова Бахчеванова
326. Лиляна Никова Петрова
327. Венелина Георгиева Янчева
328. Ивен Илиев Попов
329. Милена Иванова Попова
330. Георги Генадиев Димитров
331. Христо Тотев Шулеков
332. Магдалена Стойчева Траянова
333. Димитър Вълков Милушев
334. Марияна Йорданова Чавдарова
335. Петър Атанасов Петров
336. Женя Костадинова Григорова-Шулекова
337. Ваня Колева Георгиева
338. Петко Георгиев Георгиев
339. София Стоянова Янева
340. Даниела Велкова Стоянова
341. Теодора Димитрова Димитрова
342. Иванка Димитрова Стойчева
343. Ирена Монева Димитрова
344. Пламен Павлов Панев
345. Жулиета Добринова Вакрилова
346. Иванка Янкова Коемджиева
347. Богданка Сталева Дармонева
348. Любомир Георгиев Щерев
349. Ангелина Петкова Петрова
350. Деница Ненкова Петрова
351. Мариана Иванова Костадинова
352. Никола Иванов Чардаков
353. Галина Жекова Георгиева
354. Стайка Танчева Каракиркова
355. Митко Жоров Георгиев
356. Петя Николова Боева
357. Атанас Апостолов Шинелов
358. Христина Димова Филева
359. Тодор Велев Тодоров
360. Златка Димитрова Кирилова
361. Димитър Милков Димитров
362. Тонка Бонева Тодорова
363. Емилия Великова Черкезова
364. Гергана Илиева Станкова
365. Дарина Бинчева Пейкова
366. Марияна Йорданова Щерева
367. Даниел Любомиров Щерев
368. Пламен Йорданов Запрянов
369. Янко Андреев Андреев
370. Златка Тинкова Кръстева
371. Пейка Делчева Милева
372. Димитър Георгиев Узунов
373. Красимир Насков Димитров
374. Таня Петева Александрова
375. Даниела Димитрова Бисеркова
376. Велизар Тодоров Велев
377. Георги Антонов Потерашев
378. Даниел Гинев Банев
379. Стилена Христова Банева
380. Иван Нанев Иванов
381. Цвета Георгиева Атанасова
382. Тонка Георгиева Иробалиева
383. Добрина Славчева Желязкова
384. Златка Вълканова Стоянова
385. Киро Георгиев Гочев
386. Валентина Николова Георгиева
387. Пенка Александрова Петкова
388. Илия Хубенов Николов
389. Мария Дойчева Георгиева
390. Иван Дончев Иробалиев
391. Даниела Хубенова Будова
392. Янка Атанасова Въчева
393. Мита Иванова Гюргакова
394. Стамо Петров Пейков
395. Милена Тодорова Ангелова
396. Станислава Дамянова Атанасова
397. Владимир Руменов Владимиров
398. Антоанета Иванова Стойчева-Ванчева
399. Златка Стоянова Георгиева
400. Марийка Атанасова Радева
401. Таня Ангелова Филева
402. Мария Димитрова Господинова
403. Недялка Николова Иванова
404. Кирилка Петкова Георгиева
405. Димка Костадинова Хубенова
406. Деян Атанасов Димитров
407. Недялка Атанасова Петрова
408. Марина Калинова Аладжова
409. Дочка Грозева Георгиева
410. Светла Георгиева Димитрова
411. Цонка Иванова Христова
412. Тодор Манолов Тодоров
413. Гинка Атанасова Щерева
414. Георги Ванчев Георгиев
415. Ангелина Грозева Делчева
416. Златка Иванова Павлова
417. Владислав Ивов Ешпеков
418. Десислава Стайкова Щерева
419. Кичка Маврева Колева
420. Александър Делчев Александров
421. Иванка Запрянова Димова
422. Веса Янкова Момчилова
423. Атанаска Вълчева Атанасова
424. Запрянка Гошева Янева
425. Даниела Тодорова Димитрова
426. Янка Колева Василева
427. Кера Генчева Христозова
428. Деспа Райкова Господинова
429. Филип Емилов Рашков
430. Борислав Илиев Златков
431. Мария Николаева Георгиева
432. Руси Христов Русев
433. Халибрям Фаиков Мехмедалиев
434. Стефан Вълков Добрев
435. Елена Христова Грозева
436. Йордан Николов Колев
437. Люба Генова Танева
438. Галя Димитрова Христова
439. Петър Станчев Петров
440. Тушка Христова Тенева
441. Стайка Александрова Русева
442. Деляна Николова Колева
443. Георги Томов Стоянов
444. Дарина Георгиева Георгиева
445. Илия Йорданов Димитров
446. Георги Русев Русев
447. Женя Иванова Янкова
448. Любомир Петков Стоилов
449. Славчо Въков Въков
450. Рафайдин Ибрям Смаил
451. Георги Димитров Костадинов
452. Енчо Колев Петков
453. Синан Ерсан Молла
454. Симеон Николаев Симеонов
455. Йорданка Темелкова Манолова
456. Стефан Бончев Стефанов
457. Недка Иванова Николова
458. Красимир Иванов Недев
459. Руска Събева Петрова
460. Ванка Ванчева Стилянова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения