Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 341-ЕП
София, 12 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ПЛАН БГ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-56 от 08.05.2014 г. от сдружение „ПЛАН БГ", представлявано от Николай Тихомиров Бареков - председател, чрез пълномощника Десислава Атанасова Балабанова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално състояние на фондацията от 29.04.2014 г. по ф.д. № 346/2012 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Николай Тихомиров Бареков , представляващ фондацията, в полза на Десислава Атанасова Балабанова и на 161 (сто шестдесет и едно) лица - представители на сдружение „ПЛАН БГ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от фондацията лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ПЛАН БГ" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 159 упълномощени представители на сдружение „ПЛАН БГ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Теодора Георгиева Стоянова
2. Станислава Валериева Чорбаджийскa
3. Георги Лозков Георгиев
4. Недялко Маринов Делчев
5. Димитър Ненчев Вълчанов
6. Елена Христозова Златанова
7. Тодор Иванов Златанов
8. Михаил Емилов Кехайов
9. Ивайло Браянов Кехайов
10. Боримир Ясенов Сакалиев
11. Юлбахар Адем Салим
12. Туркиан Махмудова Даргутева
13. Илияна Николова Стойчева
14. Даниел Юриев Маринов
15. Надежда Иванова Илиева - Маринова
16. Йолита Димитрова Банчева
17. Ива Миленова Тодорова
18. Стоил Димитров Стоилов
19. Стефан Йорданов Пенчев
20. Траян Тихомиров Игнатов
21. Димитър Бончев Димитров
22. Зорница Цецкова Цветкова
23. Мара Кръстева Великова
24. Гинка Димитрова Абрашева
25. Марийка Николова Йорданова
26. Стамен Пенчев Пенчев
27. Росица Цонева Цонева
28. Асен Радославов Иванов
29. Бисерка Иванова Ангелова
30. Маргаритка Великова Атанасова
31. Теменужка Георгиева Пороманска
32. Динка Стайкова Лумбарска
33. Иванка Драганова Тонева
34. Светослав Методиев Иванчов
35. Надя Владимирова Есова
36. Бояна Боянова Петрова
37. Илия Стефанов Катранджиев
38. Калинка Димитрова Катранджиева
39. Андрей Тодоров Катранджиев
40 Симеон Николов Бунев
41. Димо Костадинов Мангушев
42. Васил Павлов Павлов
43. Стоян Димитров Чолаков
44. Катерина Костадинова Яневa
45. Тодор Стефанов Бакърджиев
46. Костадин Благоев Шопов
47. Хюсеин Тахир Грошар
48. Илия Костадинов Шопов
49. Христо Ангелов Христов
50. Елена Илиева Шопова
51. Митко Иванов Ралев
52. Катя Благоева Кардашева
53. Тодор Любомиров Палейков
54. Михаил Николов Пакларски
55. Васил Тодоров Атанасов
56. Веселка Бисерова Манахова
57. Костадин Атанасов Шабанов
58. Иван Георгиев Даков
59. Павел Костадинов Петелов
60. Елка Крумова Неделчева
61. Лиляна Влайкова Младенова
62. Рамадан Алиев Буковски
63. Али Рамаданов Буковски
64. Георги Иванов Вълчев
65. Татяна Савелова Малакова
66. Елена Петрова Узуновa
67. Магдалена Емилова Въловска
68. Георги Павлов Дичев
69. Елица Пламенова Костадинова
70. Константин Енчев Костадинов
71. Свилен Димитров Чобанов
72. Здравко Димитров Паскалиев
73. Тихомир Красимиров Христов
74. Деница Бисерова Казанджиева
75. Евгени Василев Иванов
76. Александър Василев Радоин
77. Валентина Василева Мазнева
78. Лилия Василева Радоина
79. Райна Стоименова Христова
80. Любен Димитров Божилов
81. Сашо Боянов Андонов
82. Кирил Иванов Кирилов
83. Костадин Георгиев Костадинов
84. Стоянка Запрянова Янева
85. Янчо Петров Янев
86. Милена Янчева Георгиева
87. Димитрина Русева Колева
88. Георги Ангелов Христозов
89. Петър Николов Петков
90. Красимира Димитрова Добрева
91. Радка Колева Диямандиева
92. Елена Иванова Гуджева
93. Мария Димитрова Михайлова
94. Пламен Иванов Иванов
95. Зорница Александрова Александрова
96. Атанас Димитров Чолаков
97. Иванка Христова Кемерова
98. Атанас Георгиев Атанасов
99. Соня Колева Митева
100. Ясен Димитров Митев
101. Виолета Апостолова Михайлова
102. Емилиян Димитров Александров
103. Елена Иванова Ташева
104. Спас Петров Спасов
105. Стоян Иванов Николов
106. Николай Станиславов Ублев
107. Николай Георгиев Близнаков
108. Евгения Николова Панчова
109. Петър Теодосиев Киров
110. Илия Ненчев Наплатанов
111. Илко Атанасов Пашов
112. Венета Василева Георгиева
113. Венцислав Красимиров Чипилов
114. Тодор Стоилов Танчев
115. Йордан Георгиев Георгиев
116. Димитър Спасов Джукелов
117. Стоян Насков Генуров
118. Елена Стоянова Траянова
119. Емилия Иванова Трендафилова
120. Цветелина Василева Балабанова
121. Запрянка Иванова Балабанова
122. Красимира Георгиева Стоицева
123. Георги Тодоров Чернев
124. Йордан Маринов Москов
125. Василка Павлова Павлова
126. Иванка Павлова Павлова
127. Мария Христова Клишева
128. Гергана Димитрова Павлова
129. Теодора Йорданова Главчева
130 Владимир Ангелов Стамболийски
131. Марийка Георгиева Шопова
132. Магдалена Георгиева Илиева
133. Снежана Петкова Шопова
134. Михаил Атанасов Марков
135. Иван Йорданов Ботев
136. Стефка Тошова Карабаджакова
137. Галина Василева Найденова
138. Иван Димитров Славчев
139 Филип Василев Василев
140. Наташа Петрова Господинова
141. Владимир Кръстев Донов
142. Кирил Хариев Захариев
143. Николинка Димитрова Йорданова
144. Найден Димитров Велев
145. Мария Петрова Благова
146. Венцислав Ангелов Методиев
147. Любомир Димитров Пандев
148. Мария Георгиева Зангерова
149. Серкиз Бохос Копаранян
150. Атанас Чудомиров Медаров
151. Стоян Найденов Тодоров
152. Петрунка Атанасова Манолова
153. Елена Антонова Димитрова
154. Стоянка Димитрова Найденова
155. Георги Димитров Дасов
156. Мариана Кехам Дасова
157. Мирослава Георгиева Дасова
158. Димитрия Георгиева Вартигова
159. Борислав Владимиров Банков

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения