Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3408-ЕП/НС
София, 4 юни 2024 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на Върховната избирателна комисия на Автономна република Аджара, Грузия, както и наблюдатели от неправителствената организация „Committee for Open Democracy (СОD)“ на 9 юни 2024 г.

Постъпили са писма от Министерството на външните работи с вх. № ЦИК-ЕПНС-02-34/23 и № ЦИК-ЕПНС-02-34/24 от 03.06.2024 г. с искания за регистрация като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на Върховната избирателна комисия на Автономна република Аджара, Грузия, както и наблюдатели от неправителствената организация „Committee for Open Democracy (СОD)“ на 9 юни 2024 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на Върховната избирателна комисия на Автономна република Аджара, Грузия, както и наблюдатели от неправителствената организация „Committee for Open Democracy (СОD)“ на 9 юни 2024 г. следните лица:

 

1.

Тамар Камададзе (Tamar Kamadadze)

Грузия

2.

Мариами Гугунава (Mariami Gugunava)

Грузия

3.

Фридон Батиндзе (Phridon Batnidze)

Грузия

4.

Нестан Накашидзе (Nestan Nakashidze)

Грузия

5.

Джон Майкъл Кубиньец (John Michael Kubiniec)

САЩ

6.

Джон Кавано (John Cavanuagh)

САЩ

7.

Кристофър Шийлд (Christopher Shields)

САЩ

8.

Нилс Томас Силесен (Niels Thomas Sillesen)

Дания

9.

Кенерт Краавик Давидзон (Kenert Kraavik)

Естония

10.

Мая Збиржевска (Maja Zbirzewska)

Полша

11.

Хуберт Тадич (Hubert Tadych)

Полша

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

3429-ЕП/НС/

Календар

Решения