Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3405-МИ
София, 18 август 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на район „Младост“, Столична община

Общинската избирателна комисия – Столична община, област София-град, с писмо вх. № МИ-15-944/18.08.2016 г. уведомява Централната избирателна комисия, че със свое решение № 1350-МИ от 16.08.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА и чл. 463, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на район „Младост“, Столична община, Цвета Минева Авджиева.

Към уведомлението са приложени: заверено копие от решение № 1350-МИ от 16.08.2016 г. на ОИК – Столична община; заверено копие от писмо рег. № СОА16-ГР94-5503(2) от 18.08.2016 г. от ОИК – Столична община до председателя на Столичния общински съвет, заверено копие от писмо № СОА16-ГР94-5503(1) от 15.08.2016 г. от председателя на СОС до ОИК – Столична община, заверено копие от уведомление – оставка рег. № СОА16-ГР94-5503 от 15.08.2016 г. от Цвета Минева Авджиева – кмет на район „Младост“, СО, до председателя на СОС.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Столична община, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на район „Младост“, Столична община.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения