Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3404-МИ
София, 18 август 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен

Общинската избирателна комисия – Шумен, област Шумен, с писмо вх. № МИ-15-936/15.08.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 420 от 08.08.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен, Ренгинар Реджаил Потур.

Към уведомлението са приложени: решение № 420 от 08.08.2016 г., копие от писмо от Общинския съвет – Шумен, с вх. № 398/04.08.2016 г. в ОИК с приложено копие на заявление на Ренгинар Реджаил Потур.

След извършване на служебна проверка в ГД „ГРАО“ ЦИК е констатирала, че кметство Друмево, община Шумен, област Шумен, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Шумен, област Шумен, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения