Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3403-МИ
София, 18 август 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян

Общинската избирателна комисия – Девин, област Смолян, с писмо вх. № ЧМИ-15-18/10.08.2016 г. по електронната поща и на 12.08.2016 г. в оригинал е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 244-2109-МИ от 10.08.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян, Фани Чавдарова Василева.

Към уведомлението са приложени: заверено копие от решение № 244-2109-МИ от 10.08.2016 г., заверено копие от писмо от Общинския съвет – Девин, с вх. № 29/05.08.2016 г. в ОИК с приложено заявление на Фани Чавдарова Василева; заверено копие от молба заявление с вх. № 30/09.08.2016 г. на ОИК от Фани Чавдарова Василева.

След извършване на служебна проверка в ГД „ГРАО“ ЦИК е констатирала, че кметство Грохотно, община Девин, област Смолян, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Девин, област Смолян, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения