Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3399-МИ/НР
София, 17 август 2016 г.

ОТНОСНО: освобождаване на председателя на ОИК – Бойчиновци

С вх. № МИ-15-939 от 16.08.2016 г. е постъпило заявление от Бойко Макавеев Благоев – председател на ОИК – Бойчиновци, за освобождаването му от ОИК поради възникнала несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 6 от ИК поради назначаването му за заместник-областен управител.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Бойчиновци, област Монтана, Бойко Макавеев Благоев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения