Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3393-МИ
София, 17 август 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в нови избори за общински съветници в община Ружинци, област Видин, за общински съветници в община Балчик, област Добрич, за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, за кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, и за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Постъпили са две заявления от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, подписани от адв. Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова – изрично упълномощено лице, заведени в регистъра на коалициите: под № 2 на 17 август 2016 г., за участие в новите избори на 2 октомври 2016 г. за общински съветници в община Ружинци, област Видин, насрочен с Указ № 117 от 26.04.2016 г. на президента на републиката, и за общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочен с Указ № 126 от 09.05.2016 г. на президента на републиката; и под № 3 на 17 август 2016 г. за участие в новите избори за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, насрочен с Указ № 116 от 26.04.2016 г. на президента на републиката, кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, насрочен с Указ № 163 от 31.05.2016 г. на президента на републиката, и за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, насрочен с Указ № 238 от 07.07.2016 г. на президента на републиката.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС.

Към заявленията са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, издадено на 26.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-9 състав, по ф.д. № 2274/1990 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, издадено на 03.08.2016 г. от СГС – ТО, VІ-3 състав, по ф.д. № 492/2012 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 21.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“, издадено на 20.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-17 състав, по ф.д. № 875/2012 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, издадено на 15.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ с изх. № 48-00-1150 от 27.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ с изх. № 48-00-1154 от 28.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ с изх. № 48-00-1120 от 22.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ с изх. № 48-00-1102 от 22.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ с изх. № 48-00-1113 от 22.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; пълномощно от представляващите коалицията Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в полза на Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов и Пламен Величков Кръстев и пълномощно за преупълномощаване от Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов и Пламен Величков Кръстев в полза на адв. Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 2039-МИ от 09.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 468 и чл. 469 от Изборния кодекс за допускане на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в новите избори за общински съветници в община Ружинци, област Видин, за общински съветници в община Балчик, област Добрич, за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, за кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, и за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 468 и чл. 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в новите избори за общински съветници в община Ружинци, област Видин, за общински съветници в община Балчик, област Добрич, за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, за кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, и за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения