Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 339-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ловеч, област Ловеч, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-15 от 04.08.2011 г. от кмета на община Ловеч, област Ловеч, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г. и на 02.08.2011 г., подписан с особено мнение от представителите на "Синята коалиция" и от представителя на ПП "Движение за права и свободи".

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Ловеч.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Ловеч.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ловеч, област Ловеч, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоянка Петкова Тихолова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Кирилов Кърлов

 

СЕКРЕТАР:

Венцислав Маринов Христов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Йовка Христова Николова

 

 

Валентина Стефанова Недялкова

 

 

Велислав Луканов Бакърджиев

 

 

Илица Тодорова Петрова

 

 

Ана Борисова Николова

 

 

Детелина Димитрова Сотирова

 

 

Даниела Димитрова Йотова

 

 

Петя Иванова Иванова

 

 

Йорданка Владимирова Минчева

 

 

Иван Георгиев Цанков

 

 

Къймет Мехмедова Делиеминова

 

 

Габриела Антонова Арсова

 

 

Айтен Мустафа Хасан

 

 

Таня Димитрова Георгиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения