Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3384-МИ
София, 29 май 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-09-249/1/29.05.2024 г. от И. А. Л. – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, с предложение за промяна в състава на ОИК – Радомир. Предлага се на мястото на Максим Ивайлов Максимов – член на ОИК, да бъде назначен Владин Василев Димитров.

Към предложението са приложени: заявление от Максим Ивайлов Максимов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Владин Василев Димитров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Радомир, област Перник, Максим Ивайлов Максимов, ЕГН, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Радомир, област Перник, Владин Василев Димитров, ЕГН.

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения