Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3383-ЕП/НС
София, 29 май 2024 г.

ОТНОСНО: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № ЦИК-ЕПНС-02-34/17 от 28.05.2024 г. с искане за регистрация като международни наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., представители на неправителствена организация „Election-Watch.EU“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели от неправителствена организация „Election-Watch.EU“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. следните лица:

1.

Татяна Хилшер-Богусевич (Tatyana Hilscher-Bogussevich)

Германия

2.

Десислава Христова (Desislava Hristova)

България

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения