Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 338-МИ
София, 10 май 2014 г.

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум на територията на община Стрелча, област Пазарджик, на 25 май 2014 г.

На основание чл. 7, ал. 2 и 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК - Стрелча, област Пазарджик, за подготовка и произвеждане на местен референдум в община Стрелча, област Пазарджик на 25 май 2014 г., както следва:
Председател - 110 лева
Заместник-председател - 90 лева
Секретар - 90 лева
Член - 75 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местен референдум в община Стрелча, област Пазарджик, произведен на 25 май 2014 г., както следва:
Председател - 20 лева
Заместник-председател - 18 лева
Секретар - 18 лева
Член - 16 лева

3. Възнагражденията на ОИК и СИК са за сметка на общинския бюджет и не се облагат с данъци по ЗДОФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения