Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 338-МИ
София, 10 май 2014 г.

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум на територията на община Стрелча, област Пазарджик, на 25 май 2014 г.

На основание чл. 7, ал. 2 и 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК - Стрелча, област Пазарджик, за подготовка и произвеждане на местен референдум в община Стрелча, област Пазарджик на 25 май 2014 г., както следва:
Председател - 110 лева
Заместник-председател - 90 лева
Секретар - 90 лева
Член - 75 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местен референдум в община Стрелча, област Пазарджик, произведен на 25 май 2014 г., както следва:
Председател - 20 лева
Заместник-председател - 18 лева
Секретар - 18 лева
Член - 16 лева

3. Възнагражденията на ОИК и СИК са за сметка на общинския бюджет и не се облагат с данъци по ЗДОФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3485-МИ / 18.06.2024

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от нови и частични избори за кметове и за общински съветници на 23 юни 2024 г. и след втори тур на изборите, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • всички решения