Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3374-МИ/НР
София, 16 август 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Съединение, област Пловдив

С вх. № МИ-22-36 от 12.08.2016 г. е постъпило заявление от Катерина Йорданова Кацарска за предсрочно прекратяване на пълномощията й като заместник-председател на ОИК - Съединение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Съединение, област Пловдив, Катерина Йорданова Кацарска, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения