Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 337-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 275-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

При извършена проверка по преписката към Решение № 275-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. за назначаването на ОИК в община Елена, област Велико Търново, се констатира, че е налице техническа грешка в първото изречение на четвъртия абзац отгоре надолу е изписано грешно „за секретар на ОИК"  вместо „за заместник-председател на ОИК".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 275-ПВР/МИ от 15.08.2011 г., като в първото изречение на четвъртия абзац отгоре надолу вместо „за секретар на ОИК" да се чете „за заместник-председател на ОИК".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения