Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3368-МИ
София, 16 август 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в нови избори за общински съветници в община Балчик, област Добрич, и община Ружинци, област Видин, и за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, и кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Постъпило е заявление от коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ, подписано от представляващите я Румен Маринов Йончев, Драгомир Желчев Стефанов и Светлин Димитров Танчев, заведено под № 1 на 11 август 2016 г. в регистъра на коалициите за участие в новите избори за общински съветници в община Балчик, област Добрич, и община Ружинци, област Видин, и за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, и кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: КП НАРОДЕН СЪЮЗ.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „Българи за алтернатива на страха и тоталитаризма и апатията“ (БАСТА), издадено на 18.07.2016 г. от СГС - ТО, VІ-12 състав, по ф.д. № 818/2013 г.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Български демократичен съюз „Радикали“, издадено на 25.07.2016 г. от СГС –ТО, VІ-10 състав, по ф.д. № 53/2002 г.
 3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Гражданско сдружение за реална демокрация (ГОРД)“, издадено на 26.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-20 състав по ф.д. № 498/2012 г.
 4. Удостоверение за актуално състояние на партия „Движение Гергьовден“, издадено на 18.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-11 състав по ф.д. № 15549/1996 г.
 5. Удостоверение за актуално състояние на партия „Земеделски народен съюз“, издадено на 18.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-7 състав по ф.д. № 7509/1997 г.
 6. Удостоверение за актуално състояние на партия „Съюз на свободните демократи“, издадено на 20.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-3 състав по ф.д. № 82/2002 г.
 7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-1094 от 22.07.2016 г. на партия „Българи за алтернатива на страха и тоталитаризма и апатията“ (БАСТА)“ за внесени от партията финансови отчети за 2014 и 2015 г.
 8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-862 от 15.04.2016 г. на партия „Български демократичен съюз „Радикали“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 9. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-851 от 08.04.2016 г. на партия „Гражданско сдружение за реална демокрация (ГОРД)“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 10. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-861 от 15.04.2016 г. на партия „Движение Гергьовден“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 11. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-870 от 19.04.2016 г. на партия „Земеделски народен съюз“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 12. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-870 от 19.04.2016 г. на партия „Съюз на свободните демократи“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 13. Пълномощно в полза на Валери Димитров Димитров, подписано от представляващите коалицията.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1938-МИ от 6 септември 2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 469 от Изборния кодекс за допускане на коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в новите избори за общински съветници в община Балчик и община Ружинци и за кмет на кметство Дяково, общ. Дупница, кмет на кметство Петърница, общ.Долни Дъбник, кмет на кметство Веселиново, общ.Т унджа, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в нови избори общински съветници в община Балчик, област Добрич, и община Ружинци, област Видин, и за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, и кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: КП НАРОДЕН СЪЮЗ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1216-НС / 05.08.2022

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1215-НС / 05.08.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

 • № 1214-НС / 05.08.2022

  относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

 • всички решения