Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3365-МИ
София, 16 август 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в частични избори за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, кметство Добруша, община Криводол, област Враца, кметство Станево, община Лом, област Монтана, кметство Капитановци, община Видин, област Видин, кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, кметство Градево, община Симитли, област Благоевград, кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил, и кмет на община Главиница, област Силистра, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Постъпило е заявление от коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, подписано от Румен Маринов Йончев, Драгомир Желчев Стефанов и Светлин Димитров Танчев, представляващи коалицията, подадено чрез пълномощника Валери Димитров Димитров, заведено под № 1 на 11 август 2016 г. в регистъра на коалициите, за участие в частичните избори на 2 октомври 2016 г. за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, насрочен с Указ № 162 на президента на републиката от 31 май 2016 г., за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област Враца, насрочен с Указ № 166 на президента на републиката от 2 юни 2016 г., за кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана, насрочен с Указ № 207 на президента на републиката от 21 юни 2016 г., за кмет на кметство Капитановци, община Видин, област Видин, насрочен с Указ № 208 на президента на републиката от 21 юни 2016 г., за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, насрочен с Указ № 180 на президента на републиката от 10 юни 2016 г., за кмет на кметство Градево, община Симитли, област Благоевград, насрочен с Указ № 125 на президента на републиката от 9 май 2016 г., за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил, насрочен с Указ № 106 на президента на републиката от 18 април 2016 г., и за кмет на община Главиница, област Силистра, насрочен с Указ № 212 на президента на републиката от 24 юни 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партия „Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията“ (БАСТА), издадено на 18.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-12 състав, по ф.д. № 818/2013 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партия „Български демократичен съюз „Радикали“, издадено на 25.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-10 състав, по ф.д. № 53/2002 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партия „Гражданско обединение за реална демокрация (ГОРД)“, издадено на 26.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-20 състав, по ф.д. № 498/2012 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партия „Движение Гергьовден“, издадено на 18.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-11 състав, по ф.д. № 15549/1996 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партия „Земеделски народен съюз“, издадено на 18.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-7 състав, по ф.д. № 7509/1997 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партия „Съюз на свободните демократи“, издадено на 20.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-3 състав, по ф.д. № 82/2002 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията“ (БАСТА) с изх. № 48-00-1094 от 22.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2014 и 2015 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „Български демократичен съюз „Радикали“ с изх. № 48-00-1129 от 27.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „Гражданско обединение за реална демокрация“ (ГОРД) с изх. № 48-00-1151от 27.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „Движение Гергьовден“ с изх. № 48-00-1092 от 22.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „Земеделски народен съюз“ с изх. № 48-00-1095 от 22.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „Съюз на свободните демократи“ с изх. № 48-00-1096 от 22.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г., и пълномощно от представляващите коалицията Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин Димитров Танчев в полза на Валери Димитров Димитров.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1938-МИ от 06.09.2015 г. и Решение № 1947-МИ от 07.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, кметство Добруша, община Криводол, област Враца, кметство Станево, община Лом, област Монтана, кметство Капитановци, община Видин, област Видин, кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, кметство Градево, община Симитли, област Благоевград, кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил, и кмет на община Главиница, област Силистра, насрочени на 2 октомври 2016 г., насрочени на 2 октомври 2016г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, кметство Добруша, община Криводол, област Враца, кметство Станево, община Лом, област Монтана, кметство Капитановци, община Видин, област Видин, кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, кметство Градево, община Симитли, област Благоевград, кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил, и кмет на община Главиница, област Силистра, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е КП НАРОДЕН СЪЮЗ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения