Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3362-МИ
София, 16 август 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на партия АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в новите избори за кметове на кметства, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Постъпило е заявление от партия АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/, подписано от председателя и представляващ партията Георги Седефчов Първанов, чрез пълномощника адв. Веселка Кузманова Вачева, заведено под № 4 на 12 август 2016 г. в регистъра на партиите за участие в новите избори за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, насрочен с Указ № 116 на президента на републиката от 26 април 2016 г., за общински съветници в община Ружинци, област Видин, насрочен с Указ № 117 на президента на републиката от 26 април 2016 г., за общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочен с Указ № 126 на президента на републиката от 9 май 2016 г., за кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, насрочен с Указ № 163 на президента на републиката от 31 май 2016 г., и за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, насрочен с Указ № 238 на президента на републиката от 7 юли 2016 г., насрочени на 2 октомври 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-4 състав, по ф.д. № 474/2014 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1157 от 02.08.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2014 и 2015 г. и пълномощно в полза на Веселка Кузманова Вачева.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1774-МИ от 3 септември 2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 469 от Изборния кодекс за допускане на партия АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в новите избори за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, общински съветници в община Ружинци, област Видин, за общински съветници в община Балчик, област Добрич, кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, и кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в новите избори за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, общински съветници в община Ружинци, област Видин, за общински съветници в община Балчик, област Добрич, кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, и кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване върху бюлетината е: ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения