Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3350-МИ-НР
София, 10 август 2016 г.

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Главиница

С вх. № МИ-15-669 от 08.08.2016 г. е постъпило писмо от ОИК – Главиница с молба от Бирсен Зафер Бейтула да бъдат прекратени правомощията й като член на ОИК – Главиница, област Силистра, от квотата на ПП“АБВ“ по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Главиница, област Силистра, Бирсен Зафер Бейтула, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения