Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 335-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Джебел, област Кърджали, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Джебел, област Кърджали, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-274 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Джебел.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Джебел, област Кърджали, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венета Миткова Добрева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Белкъз Наим Алим

 

СЕКРЕТАР:

Ергин Шевкет Юсеин

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ясен Митков Сариев

 

 

Наргис Неджатин Исмаил

 

 

Ертан Байрям Нури

 

 

Ангелина Миткова Хаджиева

 

 

Хикмет Сабахтин Юсуф

 

 

Джевдет Шакир Мустафа

 

 

Гюрай Юсеин Сюлейман

 

 

Екатерина Красимирова Райчева

 

 

Дечка Христова Андреева

 

 

Юксел Рамадан Мехмед

 

 

Хайрие Мюмюнова Хасан

 

 

Георги Тодоров Илиев

 

 

Десислава Младенова Бонева

 

 

Васил Атанасов Казаков

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения