Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3341-ЕП/НС
София, 21 май 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-ЕПНС-09-614 от 20.05.2024 г. от упълномощения представител на коалиция ГЕРБ-СДС Д. А. Д., за промяна в състава на РИК 29 – Хасково. Предлага се на мястото на Гергана Руменова Бояджиева – член на РИК 29 – Хасково, да бъде назначена Цвета Стефанова Тодорова, от предложения резервен състав.

Към предложението са приложени: заявление от Гергана Руменова Бояджиева за освобождаването й като член на РИК – Хасково, и пълномощно в полза на Д. А. Д..

Декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Цвета Стефанова Тодорова са налични в преписката по назначаване на РИК – Хасково.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасково, Гергана Руменова Бояджиева, ЕГН , и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасково, Цвета Стефанова Тодорова, ЕГН .

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения