Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3339-МИ/НР
София, 4 август 2016 г.

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Разград

С вх. № МИ-10-61 от 03.08.2016 г. е постъпило заявление от Светлана Недялкова Неделчева да бъдат прекратени правомощията й като член на ОИК – Разград, област Разград, по лични причини.

С вх. № МИ-10-61 от 03.08.2016 г. е постъпило предложение от Пламен Томов – председател на ПП „АБВ“ – Разград, на мястото на Светлана Недялкова Неделчева за член на ОИК – Разград да бъде назначена Нермин Енвер Мехмед.

Към предложението са приложени: заявление от Светлана Недялкова Неделчева за освобождаването й като член на ОИК – Разград; декларация по чл. 75, ал. 7, т., чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Нермин Енвер Мехмед; препис от протокол № 3/11.07.2016 г. от заседание на Областния съвет на ПП „АБВ“ – Разград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Разград, област Разград, Светлана Недялкова Неделчева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Разград, област Разград, Нермин Енвер Мехмед, ЕГН ....

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения