Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3334-ПВР
София, 4 август 2016 г.

ОТНОСНО: броя и критериите за определяне на секции за машинно гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката

На основание § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс и чл. 313, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Определя 500 секции в страната за провеждане на машинно гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.
 2. Секциите за машинно гласуване да са в 31 района, включващи населени места с различна численост на населението:

- над 100 000 жители;

- от 50 000 до 99 999 жители;

- от 10 000 до 49 999 жители;

- до 10 000 жители.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1156-МИ / 25.05.2022

  относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

 • № 1155-МИ / 25.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

 • № 1154-МИ / 25.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

 • всички решения