Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3334-ПВР
София, 4 август 2016 г.

ОТНОСНО: броя и критериите за определяне на секции за машинно гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката

На основание § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс и чл. 313, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Определя 500 секции в страната за провеждане на машинно гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.
 2. Секциите за машинно гласуване да са в 31 района, включващи населени места с различна численост на населението:

- над 100 000 жители;

- от 50 000 до 99 999 жители;

- от 10 000 до 49 999 жители;

- до 10 000 жители.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1027-МИ / 06.12.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

 • № 1026-МИ / 06.12.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • всички решения