Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3333-ПВР
София, 4 август 2016 г.

ОТНОСНО: датата на насрочване на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Дата на насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката е датата на решението на Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на 6 ноември 2016 г. – 29 юли 2016 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2 август 2016 г.).


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения