Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 331-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Цар Калоян, област Разград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Цар Калоян, област Разград, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-273 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 05.08.2011 г. и 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Цар Калоян.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в Цар Калоян, област Разград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пенка Тодорова Спиридонова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирен Христова Христова

 

СЕКРЕТАР:

Гюлвер Даудова Ибрям

 

ЧЛЕНОВЕ:

Атанаска Стоилова Радева

 

 

Теодора Атанасова Кирилова

 

 

Глория Тихомирова Хинкова

 

 

Ралица Милкова Стоянова

 

 

Иван Димитров Попов

 

 

Десислава Марианова Драгнева

 

 

Пламена Николова Енева

 

 

Нели Красимирова Славова

 

 

Николинка Пенчева Димова

 

 

Гюнай Шабан Узунали

 

 

Сенай Сабриева Тата

 

 

Огнян Христов Хинов

 

 

Ваня Александрова Балъкчиева

 

 

Ивелина Христова Иванова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения