Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3301-МИ
София, 15 май 2024 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

Постъпило е заявление от коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ представлявана от Цветан Генчев Цветанов, чрез упълномощения представител В. В. С. , заведено под № 7 на 15 май 2024 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните избори за кмет на кметство Подгоре, община Макреш, област Видин, за кмет на кметство Прибой, община Радомир, област Перник, за кмет на кметство Крета, община Мездра, област Враца, за кмет на кметство Баня, община Несебър, област Бургас, за кмет на кметство Тръбач, община Лозница, област Разград, за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Люлин, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Рельово, община Самоков, област Софийска, за кмет на кметство Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград, за кмет на кметство Голямо Градище, община Опака, област Търговище, за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Студена, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Громшин, община Бойчиновци, област Монтана, за кмет на кметство Брежани, община Симитли, област Благоевград, за кмет на кметство Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил и за кмет на кметство Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново, насрочени на 23 юни 2024 г.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ЗЕЛЕН СЪЮЗ“, издадено на 07.05.2024 г. от СГС, VІ-4 състав, по ф.д. № 574/2010 г.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 07.05.2024 г. от СГС, VІ-20 състав, по ф.д. № 22/2020 г.

3. Пълномощно от представляващия коалицията в полза на В. В. С. .

Коалицията е регистрирана в ЦИК с Решение № 2258-МИ от 07.09.2023 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към преписката са приложени удостоверения, че партиите, участващи в коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ са представили пред Сметната палата финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г.

Изпълнени са законовите изисквания и условията на Решение № 2934-МИ от 11.01.2024 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Подгоре, община Макреш, област Видин, за кмет на кметство Прибой, община Радомир, област Перник, за кмет на кметство Крета, община Мездра, област Враца, за кмет на кметство Баня, община Несебър, област Бургас, за кмет на кметство Тръбач, община Лозница, област Разград, за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Люлин, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Рельово, община Самоков, област Софийска, за кмет на кметство Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград, за кмет на кметство Голямо Градище, община Опака, област Търговище, за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Студена, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Громшин, община Бойчиновци, област Монтана, за кмет на кметство Брежани, община Симитли, област Благоевград, за кмет на кметство Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил и за кмет на кметство Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново, насрочени на 23 юни 2024 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения