Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 33-ЕП
София, 2 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Деветнадесети район – Русенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Русе с вх. № ЕП-05-4\9 от 29.03.2019 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК – Русенски. Към писмото са представени протокол от 29.03.2019 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

В резултат на проведените консултации е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Деветнадесети район – Русенски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 8 от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Деветнадесети район – Русенски, в състав от 15 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Иеремиева Маркова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зюмрюд Сабриева Абазова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Николаев Корфонозов
СЕКРЕТАР: Милена Георгиева Хинкова
ЧЛЕНОВЕ: Йордан Венелинов Димитров
  Тодорина Рачева Михайлова
  Надежда Иванова Енчева
  Мария Милчева Петрова
` Десислава Петрова Дивчева
  Екатерина Василева Заякова
  Стефан Светославов Михов
  Наталия Руменова Маринова
  Елка Йорданова Димитрова
  Миглена Маринова Ангелова
  Люлин Николов Матев
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1595-НС / 06.02.2023

  относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1594-НС / 06.02.2023

  относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1593-НС / 06.02.2023

  относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения