Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 33-НС
София, 30 март 2014 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на образец на изборна книга - удостоверение за избран за народен представител

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 247, т. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА образец на изборна книга - удостоверение за избран за народен представител, съгласно приложението.
Решението се обнародва в „Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивелина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения