Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 33-НС
София, 30 март 2014 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на образец на изборна книга - удостоверение за избран за народен представител

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 247, т. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА образец на изборна книга - удостоверение за избран за народен представител, съгласно приложението.
Решението се обнародва в „Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивелина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения