Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 33-ПВР/МИ
София, 20 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  реквизити на печатите на секционните, общинските избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии

На основание чл. 26, ал. 1, т. 35 и чл. 21 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Печатът на секционните избирателни комисии е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „СИК" и уникален петцифрен номер. Във външния пръстен се изписва текстът „Избори 2011".
2. Печатът на подвижните секционни избирателни комисии е правоъгълен с надпис „Избори 2011" и уникален петцифрен номер.
3. Печатът на общинските избирателни комисии е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „ОИК" и наименованието на общината. Във външния пръстен се изписва текстът „Избори 2011".
4. Броят на печатите за секционните избирателни комисии е с 10 % по-голям от броя на секциите в страната.
За всяка подвижна секционна избирателна комисия се изработва по един резервен печат.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения