Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 33-ПВР/МИ
София, 20 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  реквизити на печатите на секционните, общинските избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии

На основание чл. 26, ал. 1, т. 35 и чл. 21 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Печатът на секционните избирателни комисии е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „СИК" и уникален петцифрен номер. Във външния пръстен се изписва текстът „Избори 2011".
2. Печатът на подвижните секционни избирателни комисии е правоъгълен с надпис „Избори 2011" и уникален петцифрен номер.
3. Печатът на общинските избирателни комисии е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „ОИК" и наименованието на общината. Във външния пръстен се изписва текстът „Избори 2011".
4. Броят на печатите за секционните избирателни комисии е с 10 % по-голям от броя на секциите в страната.
За всяка подвижна секционна избирателна комисия се изработва по един резервен печат.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения