Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3291-МИ/НР
София, 12.07.2016

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Видин

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-57/08.07.2016 г. от Владимир Цветанов Тошев – областен координатор на ПП ГЕРБ за област Видин, за член на ОИК – Видин да бъде назначен Иво Методиев Вергилов на мястото на освободената с Решение № 3266-МИ/НР от 14 юни 2016 г. на ЦИК Валентина Илиева Петрова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 34 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; удостоверение № 650132/26.03.2015 г., издадено от Националния център за информация и документация, че Иво Методиев Вергилов е завършил частно право магистър в Университет в Крайова в Румъния.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Видин, област Видин, Иво Методиев Вергилов, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 12.07.2016 в 22:47 часа

Календар

Решения

  • № 189-ЕП / 19.04.2019

    относно: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 188-ЕП / 19.04.2019

    относно: възлагане на компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 187-ЕП / 19.04.2019

    относно: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения