Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3270-МИ
София, 21.06.2016

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Главиница, област Силистра

Общинската избирателна комисия – Главиница, област Силистра, с писмо вх. № МИ-15-668/06.06.2016 г. и свое решение № 211 от 02.06.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 210 от 02.06.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на община Главиница, област Силистра, Насуф Махмуд Насуф.

Към уведомлението са приложени: решение № 210 от 02.06.2016 г., на ОИК – Главиница, Решение № 4786 от 21.04.2016 г. на Върховен административен съд, постановено по адм.д. № 2510/2016 г. и Решение № 5 от 22.01.2016 г. на Административен съд – Силистра, постановено по адм.д. № 8/2016 г.

Централната избирателна комисия намира, че Общинската избирателна комисия – Главиница, област Силистра, е представила необходимите документи съгласно чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Главиница, област Силистра.

Зам. председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения