Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3270-МИ
София, 21 юни 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Главиница, област Силистра

Общинската избирателна комисия – Главиница, област Силистра, с писмо вх. № МИ-15-668/06.06.2016 г. и свое решение № 211 от 02.06.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 210 от 02.06.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на община Главиница, област Силистра, Насуф Махмуд Насуф.

Към уведомлението са приложени: решение № 210 от 02.06.2016 г., на ОИК – Главиница, Решение № 4786 от 21.04.2016 г. на Върховен административен съд, постановено по адм.д. № 2510/2016 г. и Решение № 5 от 22.01.2016 г. на Административен съд – Силистра, постановено по адм.д. № 8/2016 г.

Централната избирателна комисия намира, че Общинската избирателна комисия – Главиница, област Силистра, е представила необходимите документи съгласно чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Главиница, област Силистра.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения