Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3268-МИ
София, 16.06.2016

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Капитановци, община Видин, област Видин

Общинската избирателна комисия – Видин, област Видин, с писмо вх. № МИ-15-769/15.06.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 476-МИ от 10.06.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Капитановци, община Видин, област Видин, Владимир Флоров Аристотелов.

Към уведомлението са приложени: решение № 476-МИ от 10.06.2016 г. на ОИК – Видин; протокол № 58 от 10.06.2016 г. на ОИК – Видин, препис-извлечение от акт за смърт № 0013 от 08.06.2016 г., съставен в с. Капитановци, община Видин, област Видин.

След извършване на служебна проверка в ГД „ГРАО“ ОИК – Видин, е констатирала, че с. Капитановци, община Видин, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Видин, област Видин, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Капитановци, община Видин, област Видин.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1781-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1780-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1779-ЗДОИ / 28.02.2020

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения