Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3268-МИ
София, 16 юни 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Капитановци, община Видин, област Видин

Общинската избирателна комисия – Видин, област Видин, с писмо вх. № МИ-15-769/15.06.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 476-МИ от 10.06.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Капитановци, община Видин, област Видин, Владимир Флоров Аристотелов.

Към уведомлението са приложени: решение № 476-МИ от 10.06.2016 г. на ОИК – Видин; протокол № 58 от 10.06.2016 г. на ОИК – Видин, препис-извлечение от акт за смърт № 0013 от 08.06.2016 г., съставен в с. Капитановци, община Видин, област Видин.

След извършване на служебна проверка в ГД „ГРАО“ ОИК – Видин, е констатирала, че с. Капитановци, община Видин, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Видин, област Видин, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Капитановци, община Видин, област Видин.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения