Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3266-МИ/НР
София, 14 юни 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Видин, област Видин

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-754 от 14.06.2016 г. от Валентина Илиева Петрова – член на ОИК – Видин, с молба да й бъдат прекратени предсрочно пълномощията по лични причини поради ползване на отпуск по майчинство за гледане на дете до 2-годишна възраст.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Видин, област Видин, Валентина Илиева Петрова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения