Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 326-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Нова Загора, област Сливен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Нова Загора, област Сливен, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-174 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Нова Загора.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Нова Загора, област Сливен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Сергей Николаев Радилов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Сергей Иванович Дериволков

 

СЕКРЕТАР:

Румянка Димитрова Русева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Димитър Атанасов Захариев

 

 

Снежана Николова Николова

 

 

Велина Павлова Колева

 

 

Ивелина Василева Димитрова

 

 

Стела Драгиева Димитрова

 

 

Павлина Огнянова Стойнова

 

 

Петър Славов Данев

 

 

Елена Боянова Гарева-Иванова

 

 

Мария Илева Богданова

 

 

Георги Иванов Томов

 

 

Живка Иванова Димитрова

 

 

Християна Йорданова Йорданова

 

 

Ивета Иванова Енева-Генчева

 

 

Христо Танев Колев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения