Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3241-МИ
София, 25 май 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца

Общинската избирателна комисия – Роман, област Враца, с писмо вх. № МИ-15-719/25.05.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 215 от 16.05.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, Цветан Василев Йотов.

Към уведомлението са приложени: решение № 215 от 16.05.2016 г. на ОИК – Роман; протокол № 36 от 16.05.2016 г. на ОИК – Роман, препис-извлечение от акт за смърт № 0068 от 14.05.2016 г., съставен от община Мездра, област Враца.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Роман, област Враца, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения