Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 324-ЕП
София, 9 май 2014 г.

ОТНОСНО: Методически указания за секционните избирателни комисии в страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА Методически указания по прилагането на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България съгласно приложението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

340-ЕП/

Календар

Решения