Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3239-МИ/НР
София, 25 май 2016 г.

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Мездра

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-707 от 20.05.2016 г. от ОИК – Мездра, с което ни уведомяват, че Цветелина Игнатова Василева – член на ОИК – Мездра, предложена от коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, е починала.

Към преписката са приложени: решение № 288-МИ от 28.04.2016 г. на ОИК – Мездра; протокол № 34 от 28.04.2016 г. на ОИК – Мездра; и копие от акт за смърт № 314 от 17.04.2016 г. на Цветелина Игнатова Василева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Цветелина Игнатова Василева като член на ОИК – Мездра, област Враца, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 255 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на СИК на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 254 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в община Плевен, област Плевен

  • № 253-НС / 18.06.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • всички решения