Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3238-МИ
София, 25 май 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол

Общинската избирателна комисия – Тунджа, област Ямбол, с писмо вх. № МИ-15-705/19.05.2016 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс е уведомила Централната избирателна комисия относно обстоятелството, че съгласно влязло в сила решение № 17 от 16.02.2016 г. на Административен съд – гр. Ямбол, по адм.д. № 19/2016 г. по описа на АС – гр. Ямбол, изборът за кмет на кметство в с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, обявен с решение № 369 от 02.11.2015 г. на ОИК – Тунджа, е обявен за недействителен. С решение № 5668 от 12.05.2016 г. на ВАС, Четвърто отделение, по адм.д. № 2713/2016 г. е оставено в сила решение № 17 от 16.02.2016 г. по адм.д. № 19/2016 г. на АС – Ямбол.

Към уведомлението са приложени: влязло в сила решение № 17 от 16.02.2016 г. на Административен съд – гр. Ямбол, с което изборът за кмет на кметство в с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, обявен с решение № 369 от 02.11.2015 г. на ОИК – Тунджа, е обявен за недействителен; протокол № 65 от 17.05.2016 г. на ОИК – Тунджа; решение № 5668/12.05.2016 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение, по адм.д. № 2713/2016 г. и решение № 419-МИ от 17.05.2016 г. на ОИК – Тунджа.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Тунджа, област Ямбол, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол.

На основание чл. 466, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 793-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 792-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 791-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 780-ПВР/НС от 22 октомври 2021 г. на ЦИК относно условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения