Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3236-НС
София, 19 май 2016 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София

С Решение № 1358-НС от 10 ноември 2014 г. на ЦИК след избирането на Ивайло Георгиев Калфин за член на Министерския съвет и на основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс той е заместен от следващия в листата на коалиция „АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)“ за Двадесет и пети изборен район – София, кандидат за времето, през което изпълнява функциите на министър, г-жа Мариана Георгиева Тодорова. С факта на приемане на оставката на Ивайло Калфин от Народното събрание ex lege – чл. 302, ал. 2 от ИК, са се възстановили пълномощията му като народен представител и са се прекратили пълномощията на г-жа Мариана Георгиева Тодорова, избрана на същото правно основание.

С писмо изх. № 650-06-34/18.05.2016 г. председателят на Народното събрание г-жа Цецка Цачева уведомява Централната избирателна комисия, че с решение на Народното събрание от 18.05.2016 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България са прекратени предсрочно пълномощията на народния представител Ивайло Георгиев Калфин, избран от Двадесет и пети изборен район – София, с листата на коалиция „АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)“, след освобождаването му от състава на Министерския съвет.

Предвид изложеното и на основание чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 68, ал. 2 и чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, Мариана Георгиева Тодорова, ЕГН …, от листата на коалиция „АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)“ в 43-то Народно събрание.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения