Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3232-МИ
София, 17 май 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Росен Иванов Белчев, Станислав Максимов Станоев и Станимир Владимиров Стоев – кандидати за общински съветници от листата на ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 354 от 28.10.2015 г. на ОИК – Монтана

С писмо с изх. № МИ-08-237/31.10.2015 г. Централната избирателна комисия е изпратила по компетентност на Административен съд – Монтана постъпила в ЦИК жалба от Росен Иванов Белчев, Станислав Максимов Станоев и Станимир Владимиров Стоев – кандидати за общински съветници от листата са ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 354 от 28.10.2015 г. на ОИК – Монтана.

С определение № 13350 от 09.12.2015 г. по адм.д. № 12767/2015 г. Върховният административен съд изпраща жалбата по подведомственост на Централната избирателна комисия.

С първоначалната си жалба до ОИК жалбоподателите са направили искане за корекция и поправка на фактическа грешка в данните относно подадените за тях преференции, отразени в протокол на СИК № 122900001, преди общинската избирателна комисия да обяви резултатите.

С оспорваното решение ОИК – Монтана е оставила без разглеждане жалбата като недопустима. Приела е, че към датата на подаване на жалбата ОИК – Монтана не се е произнесла с решение за обявяване на избраните общински съветници и е недопустимо да се подава жалба само относно цифровите данни преди потвърждаването им и произнасянето на ОИК – Монтана с решение за обявяване на изборния резултат.

В жалбата се твърди, че решението на ОИК – Монтана, с което е оставена жалбата без разглеждане като недопустима е неправилно и незаконосъобразно. Релевират се доводи за допуснати явни фактически грешки, водещи до разлики в данните от сканирания протокол на съответната СИК, което от своя страна води до пренареждане на листата на общинските съветници от ПП „ГЕРБ“. Жалбоподателите считат, че отстраняването на явна техническа грешка в протоколите на СИК, съответно на ОИК, е допустимо във всеки един момент.

Жалбата е докладвана на Централната избирателна комисия, като произнасянето по нея е спряно с протоколно решение от 17.12.2015 г. до приключване на съдебното производство по адм.д. № 542/2015 г. по описа на Административен съд – Монтана.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката и съдебните решения, приема за установено следното:

С решение № 584 от 13.11.2015 г. по адм.д. № 542/2015 г. Административен съд – Монтана е отменил решение № 377 от 28.10.2015 г. на ОИК – Монтана за избор на общински съветници в частта, касаеща данните от подадените преференции за кандидат за общински съветник под № 17, издигнат от коалиция „БСП лява промяна за Монтана“, и за № 7 и № 21, издигнати от ПП „ГЕРБ“.

С Решение № 3577 от 29.03.2016 г. Върховният административен съд е обезсилил решение № 584 от 13.11.2015 г. по адм.д. № 542/2015 г. на Административен съд – Монтана в частта, в която е отменено решение № 377 от 28.10.2015 г. на ОИК – Монтана относно общинските съветници Росен Иванов Белчев – № 7 от листата на ПП „ГЕРБ“ и Станимир Владимиров Стоев – № 21 от листата на ПП „ГЕРБ“, и го прекратява в тази част.

От решението на Върховния административен съд се установява, че с протоколно определение от 05.11.2015 г. Административен съд – Монтана е прекратил съдебното производство по отношение на Росен Белчев и Станимир Стоев, тъй като същите са били избрани за общински съветници с решения № 398-МИ от 03.11.2015 г. и № 401-МИ от 05.11.2015 г. на ОИК – Монтана. Също така е прекратил съдебното производство и по отношение на Станислав Максимов Станоев, тъй като същият не е изпълнил в срок указанията на съда за отстраняване на нередовности в подадената от него жалба. Определението за прекратяване на производството не е обжалвано и е влязло в законна сила.

Централната избирателна комисия приема, че следва да разгледа жалбите срещу решението на ОИК, като се съобрази с определението на Върховния административен съд.

Жалбата по отношение на Росен Белчев и Станимир Стоев за оспорване на решение № 354 от 28.10.2015 г. на ОИК – Монтана е недопустима поради липса на правен интерес, тъй като безспорно се установява, че същите са избрани за общински съветници.

По отношение на жалбоподателя Станислав Стоев жалбата е допустима, но е неоснователна.

Решението на ОИК – Монтана, с което е оставена без разглеждане жалбата им като недопустима, е правилно. Това е така, тъй като на оспорване подлежат единствено и само обявените от ОИК изборни резултати, а не отделни протоколи на секционни избирателни комисии.

С оглед изложеното по-горе решението на Общинската избирателна комисия – Монтана се явява като краен резултат правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Росен Иванов Белчев и Станимир Владимиров Стоев – общински съветници от листата на ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 354 от 28.10.2015 г. на ОИК – Монтана, като недопустима.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Станислав Максимов Станоев – кандидат за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 354 от 28.10.2015 г. на ОИК – Монтана, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения