Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 323-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Карнобат, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-127 от 10.08.2011 г. са постъпили от кмета на община Карнобат, област Бургас, писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Карнобат.

Не е постигнато съгласие по предложението за председател, заместник-председател и секретар на ОИК в община Карнобат.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Карнобат, област Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кръстю Георгиев Георгиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитър Иванов Димитров

 

СЕКРЕТАР:

Дарина Димитрова Вълчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Христо Георгиев Георгиев

 

 

Стефка Томова Вълкова

 

 

Таньо Генков Чакъров

 

 

Дончо Динев Дончев

 

 

Зоя Колева Чанкова

 

 

Неделина Вълкова Ценова

 

 

Лидия Иванова Стоянова

 

 

Петя Христова Милкова

 

 

Станка Русева Савова

 

 

Ганчо Денев Ганчев

 

 

Таня Иванова Борисова

 

 

Христина Василева Бабалиева

 

 

Мехмед Халил Рамадан

 

 

Руси Атанасов Атанасов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения