Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3228-МИ/НР
София, 10 май 2016 г.

ОТНОСНО: назначаване на председател и член на ОИК – Ружинци

С вх. № МИ-10-38 от 09.05.2016 г. е постъпило предложение от Владимир Цветанов Тошев – областен координатор на партия ГЕРБ за област Видин, на мястото на освободените с Решение № 3185-МИ/НР от 19 април 2016 г. председател и член на ОИК – Ружинци, да бъдат назначени, както следва: за председател на ОИК – Ружинци да бъде назначен Павел Пламенов Петков, а за член на ОИК – Ружинци – Даниел Боянов Цветанов.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Павел Пламенов Петков и Даниел Боянов Цветанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Ружинци, област Видин, Павел Пламенов Петков, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ружинци, област Видин, Даниел Боянов Цветанов, ЕГН ...

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Йорданка Ганчева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения