Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3223-ЕП
София, 7 май 2024 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатската листа на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

Постъпило е предложение от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, подписано от упълномощения представител Т. Й. Х., заведено под № 13 на 6 май 2024 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България. При извършена проверка на кандидатската листа се установи, че кандидатът под № 3 Тереза Бориславова Бойнова не отговаря на изискването към 9 декември 2023 г. да има настоящ адрес на територията на Република България или на друга държава членка на Европейския съюз. В 16.00 ч. на 6 май 2024 г. е постъпило предложение от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, подписано от упълномощения представител Т. Й. Х., заведено под № 13 в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България за регистрация на кандидатската листа на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г., както следва: Ивайло Ванев Вълчев, Андрей Иванов Чорбанов, Димитър Стоянов Гърдев, Александър Атанасов Александров, Павела Василева Митова, Силви Кирилов Петров, Ивайло Симеонов Костадинов, Петя Божидарова Димитрова, Александър Викторов Рашев, Иван Стойнов Кючуков, Борислав Климентов Пешев, Виктория Малева Малева, Цветан Иванов Предов, Александър Стайков Марков, Снежанка Райчова Траянска, Ася Тодорова Тодорова, Анета Стоева Вълкова.

Партията е регистрирана с Решение № 3140-ЕП/НС от 23 април 2024 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Към предложението са приложени заявления-декларации по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК от кандидатите – 17 бр.

По преписката е извършена проверка на кандидатската листа, от която се установява, че кандидатите – български граждани, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 3119-ЕП от 19 април 2024 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че са изпълнени изискванията на чл. 351, ал. 1, чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 3119-ЕП от 19 април 2024 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г., както следва:

1.

Ивайло Ванев Вълчев

ЕГН…

2.

Андрей Иванов Чорбанов

ЕГН …

3.

Димитър Стоянов Гърдев

ЕГН …

4.

Александър Атанасов Александров

ЕГН …

5.

Павела Василева Митова

ЕГН …

6.

Силви Кирилов Петров

ЕГН …

7.

Ивайло Симеонов Костадинов

ЕГН …

8.

Петя Божидарова Димитрова

ЕГН …

9.

Александър Викторов Рашев

ЕГН …

10.

Иван Стойнов Кючуков

ЕГН …

11.

Борислав Климентов Пешев

ЕГН …

12.

Виктория Малева Малева

ЕГН …

13.

Цветан Иванов Предов

ЕГН …

14.

Александър Стайков Марков

ЕГН …

15.

Снежанка Райчова Траянска

ЕГН …

16.

Ася Тодорова Тодорова

ЕГН …

17.

Анета Стоева Вълкова

ЕГН …

На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения