Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3210-ЕП/НС
София, 2 май 2024 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Отменя образец на изборна книга за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. с номер 18-НС и утвърждава нова изборна книга с номер 18-ЕП/НС, приложена към настоящото решение.

Отменя образец на изборна книга за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. с номер 25-ЕП/НС и утвърждава нова изборна книга с номер 25-ЕП/НС, приложена към настоящото решение.

Утвърждава образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. с номера от 84-ЕП до 126-ЕП включително, приложени към настоящото решение.

Решението се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

3044-ЕП/НС/

3066-ЕП/НС/

3297-ЕП/НС/

Календар

Решения