Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3210-МИ
София, 26 април 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3189-МИ от 19 април 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 3189-МИ от 19 април 2016 г. на ЦИК, както следва:

 1. навсякъде в текста вместо ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ – БДЦ да се чете ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ – БДЦ;
 2. наименованието на партията за отпечатване върху бюлетината вместо ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ – БДЦ да се чете ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3189-МИ/

Календар

Решения

 • № 1183-МИ / 23.06.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

 • № 1182-МИ / 21.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

 • № 1181-МИ / 21.06.2022

  относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

 • всички решения