Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3208-МИ/НР
София, 26 април 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Летница, област Ловеч

С вх. № МИ-15-615 от 25.04.2016 г. е постъпило заявление от Валентин Георгиев Иванов – упълномощен представител на ПП „ДПС – гр. Летница, за промени в ОИК – Летница. Предлага се на мястото на Надежда Веселинова Иванова – секретар на ОИК – Летница да бъде назначена Грета Валериева Радева.

Към заявлението са приложени: заявление от Надежда Веселинова Иванова за освобождаването й като секретар на ОИК – Летница, поради започване на държавна работа; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Грета Валериева Радева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Летница, област Ловеч, Надежда Веселинова Иванова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Летница, област Ловеч, Грета Валериева Радева, ЕГН ...

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 255 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на СИК на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 254 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в община Плевен, област Плевен

  • № 253-НС / 18.06.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • всички решения