Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3207-МИ
София, 20 април 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 5 юни 2016 г.

Постъпило е заявление от коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, подписано от Андрей Красимиров Георгиев – упълномощен от представляващите коалиция Реформаторски блок Божидар Цецов Лукарски, Радан Миленов Кънев, Меглена Щилиянова Кунева, Корман Якубов Исмаилов и Николай Нанков Ненчев, заведено под № 1 на 20 април 2016 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните избори за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, кметство Срединка, община Кърджали, област Кърджали, кметство Невестино, община Кърджали, област Кърджали, кметство Токачка, община Крумовград, област Кърджали, кметство Горско Дюлево, община Момчилград, област Кърджали, кметство Ауста, община Момчилград, област Кърджали, насрочени на 5 юни 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „Български земеделски народен съюз“, издадено на 19.04.2016 г. от СГС –ТО, VІ-9 състав, по ф.д. № 2274/1990 г.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Движение България на гражданите“, издадено на 18.04.2016 г. от СГС –ТО, VІ-3 състав, по ф.д. № 492/2012 г.
 3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Демократи за силна България“, издадено на 18.04.2016 г. от СГС – ТО, VІ-16 състав по ф.д. № 6019/2004 г.
 4. Удостоверение за актуално състояние на партия „Народна партия свобода и достойнство“, издадено на 13.04.2016 г. от СГС – ТО, VІ-17 състав по ф.д. № 875/2012 г.
 5. Удостоверение за актуално състояние на партия „Съюз на демократичните сили“, издадено на 04.04.2016 г. от СГС – ТО, VІ-7 състав по ф.д. № 1661/1997 г.
 6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-869 от 19.04.2016 г. на партия „Български земеделски народен съюз“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-862 от 15.04.2016 г. на партия „Движение България на гражданите“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-851 от 08.04.2016 г. на партия „Демократи за силна България“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 9. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-861 от 15.04.2016 г. на партия „Народна партия свобода и достойнство“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 10. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-870 от 19.04.2016 г. на партия „Съюз на демократичните сили“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 11. Пълномощно № ЧИ-2 от 18.04.2016 г. в полза на Андрей Красимиров Георгиев, подписано от представляващите коалицията.
 12. Предизборно политическо споразумение от 18.04.2016 г.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 2039-МИ от 19 септември 2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в частичните избори за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, кметство Срединка, община Кърджали, област Кърджали, кметство Невестино, община Кърджали, област Кърджали, кметство Токачка, община Крумовград, област Кърджали, кметство Горско Дюлево, община Момчилград, област Кърджали, кметство Ауста, община Момчилград, област Кърджали, насрочени на 5 юни 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в частичните избори за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, кметство Срединка, община Кърджали, област Кърджали, кметство Невестино, община Кърджали, област Кърджали, кметство Токачка, община Крумовград, област Кърджали, кметство Горско Дюлево, община Момчилград, област Кърджали, кметство Ауста, община Момчилград, област Кърджали, насрочени на 5 юни 2016 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 255 -НС / 18.06.2021

  относно: назначаване на СИК на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 254 -НС / 18.06.2021

  относно: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в община Плевен, област Плевен

 • № 253-НС / 18.06.2021

  относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • всички решения