Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3204-ЕП
София, 2 май 2024 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатската листа на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

Постъпило е предложение от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, подписано от Костадин Тодоров Костадинов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 2 на 26 април 2024 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатската листа на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г., както следва: Станислав Добринов Стоянов, Петър Петров Волгин, Рада Стефанова Лайкова, Даниел Станиславов Проданов, Георги Росенов Джендов, Веселин Пламенов Киров, Александър Георгиев Алексиев, Калин Николаев Калинов, Мариян Иванчев Иванов, Касим Юстюнгел Садък, Румяна Иванова Иванова, Юлиян Каменов Губатов, Мира-Йоанна Миркова Атанасова, Сергей Вячеславович Махаев, Борил Петров Каменов, Филип Тодоров Кънев и Тамаш Йеньо Секереш.

Партията е регистрирана с Решение № 3124-ЕП/НС от 22 април 2024 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Към предложението са приложени заявления-декларации по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК от кандидатите – 16 бр., както и 1 бр. декларация от кандидат за член на Европейския парламент, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, по чл. 365, ал. 1, т. 6 ИК.

По преписката извършена проверка на кандидатската листа, от която се установява, че кандидатите – български граждани отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 3119-ЕП от 19 април 2024 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че са изпълнени изискванията на чл. 351, ал. 1, чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 3119-ЕП от 19 април 2024 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г., както следва:

1.

Станислав Добринов Стоянов

ЕГН …

2.

Петър Петров Волгин

ЕГН …

3.

Рада Стефанова Лайкова

ЕГН …

4.

Даниел Станиславов Проданов

ЕГН …

5.

Георги Росенов Джендов

ЕГН …

6.

Веселин Пламенов Киров

ЕГН …

7.

Александър Георгиев Алексиев

ЕГН …

8.

Калин Николаев Калинов

ЕГН …

9.

Мариян Иванчев Иванов

ЕГН …

10.

Касим Юстюнгел Садък

ЕГН …

11.

Румяна Иванова Иванова

ЕГН …

12.

Юлиян Каменов Губатов

ЕГН …

13.

Мира-Йоанна Миркова Атанасова

ЕГН …

14.

Сергей Вячеславович Махаев

ЕГН …

15.

Борил Петров Каменов

ЕГН …

16.

Филип Тодоров Кънев

ЕГН …

17.

Тамаш Йеньо Секереш

ЛН …

На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения